تبلیغات
موسسه فرهنگی مذهبی دیزج خلیلیان

آخرین وصیت های حضرت علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام

 1. پسرم! چهار چیز را مراقبت کن تا به عمل به آن زیان نبینی:

ـ خِرد، سرشارترین ثروت است.

ـ حماقت، بزرگ ترین فقر است.

ـ عُجب، وحشتناک ترین تنهایی است.

ـ بزرگواری و اخلاق نیکو، برترین شرافت است.


2. در سایه چهار مورد یاد شده، به این موارد نیز عمل کن:

ـ از دوستی با نادان بپرهیز؛ زیرا می خواهد به تو سود برساند، ولی زیان می زند.

ـ از دوستی با دروغ گو برحذر باش؛ زیرا دور را برایت نزدیک جلوه می دهد و نزدیک را دور.

ـ از رفاقت با بخیل بپرهیز؛ زیرا در شدیدترین حالت نیاز، از تو دریغ می کند.

ـ و از دوستی با گنه کار بپرهیز؛ زیرا تو را به اندک می فروشد.

3. شما را به تقوای الهی سفارش می کنم و اینکه در پی دنیا نروید، هرچند دنیا در پی شما باشد.

4. بر آنچه از دنیا که از دستتان می رود، تأسف نخورید.

5. حق بگویید و برای اجر (آخرت) عمل کنید.

6. دشمن ستمگر و یاور مظلوم باشید.

7. در مورد یتیمان؛ مبادا گرسنه بمانند و در حضور شما تباه شوند.

8. در مورد قرآن؛ مبادا دیگران در عمل به آن از شما جلو بیفتند.

9. در مورد نماز؛ که ستون دین شماست. [که آن را سبک نشمارید]

10. در مورد خانه خدا؛ تا هستید آن را خالی (از زائر) نگذارید؛ زیرا اگر خانه خدا رها شود (از عذاب الهی) مهلت داده نمی شوید.

11. درباره همسایگانتان؛ که این سفارش پیامبرتان است. پیوسته نسبت به آنان سفارش می کرد تا حدّی که پنداشتیم آنان را از ارث بَران قرار می دهد.

12. امر به معروف و نهی از منکر را وا نگذارید که در نتیجه، بدانتان بر شما مسلط شوند و آن گاه دعا کنید و دعایتان مستجاب نشود.

سفارش های کوتاه حضرت علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام

ـ عزیزم، تو را سفارش می کنم به:

ـ نماز در وقتش؛

ـ زکات به اهل آن و در جای آن؛

ـ سکوت در هنگام شبهه؛

ـ میانه روی در عمل؛

ـ عدالت در خشم و رضا؛

ـ دوست داشتن بینوایان و هم نشینی با آنان؛

ـ کوتاهی آرزو؛

ـ یاد مرگ و پارسایی در دنیا؛

ـ خداترسی در کار نهان و آشکار؛

ـ شتاب نکردن در گفتار و رفتار؛

ـ اهتمام به کار آخرت و درنگ در کار دنیا؛

ـ پرهیز از مجالس تهمت خیز؛

ـ پرهیز از ادای سخن زشت؛

ـ برادری با برادران دینی؛

ـ مجادله نکردن با نابخردان و نادانان؛

ـ ژرف نگری در دین؛

ـ استواری در کار.

ـ پسر عزیزم! اگر می خواهی در دنیا و آخرت پیروز و سربلند باشی:

ـ فرمان دهنده به نیکی و بازدارنده از منکر و زشتی باش؛

ـ با فاسق، برای دفاع از دینت مدارا کن، ولی به دل او را دشمن بدار و در عمل از او کناره بگیر؛

ـ در زندگی میانه رو باش؛

ـ در عبادتت معتدل باش و در عبادت، به امر دایمی که طاقتش را داری، بپرداز؛

ـ ساکت باش تا سالم بمانی؛

ـ در هر حال به یاد خدا باش؛

ـ بر تو باد روزه گرفتن که زکاتِ بدن و سپر ایمنی روزه دار است؛

ـ با نفس خویش جهاد کن؛

ـ بر تو باد حضور در مجالس ذکر و دعا

دسته بندی : ماه رمضان ,

        آدابی
      10:51 ق.ظ -  دوشنبه 8 تیر 1394