تبلیغات
موسسه فرهنگی مذهبی دیزج خلیلیان

نماز عید فطر

 اعمال روز عید.......

نماز عید فطر

نماز عید در عصر غیبت
249. به نظر جناب‌عالى، نماز عید فطر و قربان و نماز جمعه، از کدام نوع از واجبات ‏است؟
ج) در عصر حاضر نماز عید فطر و قربان واجب نیست، بلکه مستحبّ است، ولى نماز جمعه واجب تخییرى است.

امامت نماز عید از طرف غیر منصوب
250. آیا در حال حاضر و بسط ید ولى فقیه، اقامه نماز عید فطر و قربان فقط توسط ولى فقیه و نمایندگان وى که مجاز به اقامه هستند باید انجام شود یا این‌ كه ائمه جماعات هم در مساجد و جاهاى دیگر مى‌‌توانند اقامه نمایند؟
ج) اقامه نماز عید براى‌ غیر منصوبان از طرف ولى فقیه به قصد رجا، نه به قصد ورود، اشكال ندارد اگرچه  بهتر است كه غیر از منصوب از طرف ولى فقیه كسى متصدّى اقامه‌ى آن نشود.

اقامه نماز عید توسط ائمه جماعات مساجد
251. در گذشته معمول بودکه هر امام جماعتى نماز عید فطر را در مسجد خودش اقامه مى‌‏کرد، آیا در حال حاضر اقامه نماز عید فطر و قربان توسط ائمه جماعات جایز است؟
ج) جایز است نمایندگان ولى فقیه که از طرف وى مجاز در اقامه نماز عید هستند و همچنین ائمه جمعه منصوب از طرف او نماز عید را در عصر حاضر به‌صورت جماعت اقامه نمایند، ولى احوط این است که غیر آنان آن را فرادى بخوانند و به جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشکال ندارد. بله، اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز عید در شهر برگزار شود، بهتر است که غیر از امام جمعه منصوب از طرف ولى فقیه، کسى متصدى اقامه آن نشود.

گفتنِ اقامه قبل از نماز عید فطر
252. آیا نماز عید فطر اقامه دارد؟
ج) اقامه ندارد.

253. اگر امام جماعت براى نماز عید فطر، اقامه به‌جا آورد، نماز او و سایر نمازگزاران چه حکمى‌ دارد؟
ج) به صحّت‏ نماز عید امام جماعت و مأمومین ضررى نمى‌‏رساند.

رسیدن به رکعت دوم نماز جمعه یا عید
254. اگر کسى به رکعت دوم نماز عید فطر یا قربان و رکعت دوم نماز جمعه برسد چه وظیفه‌اى دارد؟
ج) باقى نماز را خودش به‌جا آورد.

كم یا زیاد كردن قنوتهاى نماز عید
255. آیا کم و زیاد کردن قنوت‌‏هاى نماز عید باعث بطلان آن مى‌‏شود؟
ج) اگر مراد از کم و زیاد نمودن، کوتاه یا طولانى خواندن قنوت‌‏ها است این کار موجب بطلان نمى‌‏شود و اگر مراد کم یا زیاد نمودن تعداد آن‌ها است، باید نماز را همان‌طور که در کتب فقهى بیان شده، به‌جا آورد.

شک در قنوت نماز عید
256. اگر شخصى در تعداد قنوت‌هاى نمازهاى عید سعید فطر و قربان شك كند كه آیا پنج قنوت خوانده یا چهار قنوت، نمازش چه حكمى‌ دارد؟
ج) اگر از محل آن تجاوز نكرده، بنا را بر اقلّ بگذارد.

تأخیر انداختن عید براى حفظ وحدت
257. آیا جایز است براى حفظ وحدت نماز عید را تا روز بعد تأخیر انداخت؟ مخصوصاً كه برخى روایات دلالت بر جواز اقامه نماز عید در روز دوم و سوم دارند.
ج) به‌هرحال، انجام آن به قصد رجا در روز دوم مانعى ندارد.

قضاى نماز عید فطر
258. آیا نماز عید فطر قضا دارد؟
ج) قضا ندارد.


        آدابی
      03:01 ق.ظ -  پنجشنبه 25 تیر 1394