تبلیغات
موسسه فرهنگی مذهبی دیزج خلیلیان

احکام روزه مسافراحکام روزه‌ى مسافر

توجه: آن‌چه این‌جا آمده، برخى از احكام اختصاصى روزه‌ى مسافر مى‌‌باشد. جهت اطلاع از سایر احكام سفر (وطن، قصد اقامت، سفر شغلى و ...) به جزوه «احكام سفر» مراجعه فرمایید.

206. کسى که در ماه رمضان مسافرت مى‌‌کند در هر موردى که نماز را باید شکسته بخواند نباید روزه بگیرد. و در هر مورد که باید نماز را چهار رکعتى (تمام) بخواند، مانند مسافرى که ده روز در یک محل قصد ماندن مى‌‌کند یا اینکه مسافرت شغل اوست، واجب است روزه را نیز به جا بیاورد.

207. مسافرت در ماه رمضان هر چند براى فرار از روزه باشد جایز است. البته بهتر است به سفر نرود مگر این‌که سفر براى کار نیکو یا لازمى‌ باشد.

سفر براى فرار از روزه
208. آیا مسافرت عمدى در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جایز است؟
ج. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو این‌که براى فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.

209. كسى كه در ماه رمضان مسافرت كرده، آیا علاوه بر قضا، باید كفّاره هم بدهد؟
ج) خیر، تنها قضاى روزه‌ها واجب است و كفّاره ندارد؛ ولى اگر قضاى روزه‌ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخیر اندازد، به جهت تأخیر، باید براى هر روز یك مدّ طعام كفّاره بدهد.

روزه قضا و سفر در تنگى وقت
210. شخصى که روزه‌ى معینى بر عهده‌ى او می‌باشد و یا اینکه چند روز قضا دارد و وقت آن ضیق شده است، مى‌‌‌تواند به سفر برود؟ و اگر در سفر است، آیا لازم است قبل از ماه رمضان از سفر مراجعت کند و روزه‌هایش را بگیرد؟
ج) رفتن به سفر براى او اشکال ندارد و اگر در سفر است لازم نیست مراجعت کند که آن روز یا چند روز را روزه بگیرد؛ چون کسى که در سفر است، روزه از او برداشته شده است همانند ماه مبارک، و تفاوتى هم بین اقسام روزه نیست.

روزه قضا در سفر
211. آیا گرفتن روزه‌هاى قضا، در سفر صحیح است؟
ج) خیر، جایز نیست.

روزه مستحبى براى مسافر
212. آیا مسافر مى‌‏تواند روزه مستحبى بگیرد؟
ج) خیر، گرفتن روزه مستحبى در سفر جایز نیست؛ مگر در مدینه طیبه كه براى بر آورده شدن حاجت، مى‌‏تواند سه روز، روزه مستحبى بگیرد و احتیاط آن است که روز چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه را اختیار كند.

روزه طلاب در سفرهاى تبلیغى
213. اگر یکى از طلاب علوم دینى قصد داشته باشد تبلیغ را شغل خود قرار دهد، آیا با این فرض مى‌‏تواند در سفر نماز خود را تمام بخواند و روزه هم بگیرد؟ اگر شخصى براى کارى غیر از تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهى از منکر مسافرت نماید، نماز و روزه‌‏اش چه حکمى‌ دارد؟
ج) اگر عرفاً تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهى از منکر شغل و کار او محسوب شود، در سفر براى انجام آن کارها حکم مسافرى را دارد که به‌خاطر شغل و کارش سفر مى‌‏کند، و اگر زمانى براى کارى غیر از ارشاد و تبلیغ مسافرت کرد، در آن سفر مانند سایر مسافران نمازش شکسته است و روزه او صحیح نیست.
**************************************************************

رفتن به سفر و بازگشت از سفر

رسیدن به محل اقامت بعد از ظهر
214. اگر به جایى سفر کنم که قصد دارم ده روز در آن‌جا بمانم ولى بعد از اذان ظهر به آن‌جا برسم آیا روزه آن روز صحیح است؟
ج) روزه آن روز صحیح نیست و باید قبل از اذان ظهر در محل اقامت ده روز باشید.

215. اگر شخصى بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولى در راه به‌خاطر پیشامد حادثه‌‏اى نتواند در زمان معیّن به مقصد برسد، آیا روزه او اشکال دارد و آیا کفّاره بر او واجب است یا فقط قضاى روزه آن روز را باید به جا آورد؟
ج. روزه‌‏اش در سفر صحیح نیست و بر او فقط قضاى روزه آن روزى که پیش از ظهر به محل اقامتش نرسیده، واجب است و کفّاره‌‏اى هم ندارد.

شک در رسیدن به وطن وقت اذان ظهر
216. روزه‌ى مسافرى که صبح به مقدار بیشتر از حدّ شرعى (سى کیلومتر) از وطن خود دور مى‌‌شود، اگر قبل از ظهر برگشت ولى شک دارد که به اذان ظهر رسیده یا نه، حکمش چیست؟
ج) در صورت شک، روزه صحیح است.

افطار در وطن و رسیدن به مقصد قبل از غروب
217. اگر روزه‏دارى هنگام غروب در سرزمینى افطار کرده باشد و سپس با هواپیما به جایى مسافرت کند که خورشید در آن هنوز غروب نکرده است، روزه آن روز او چه حکمى‌ دارد؟ آیا تناول مُفطرات براى او در آن‌جا قبل از غروب خورشید جایز است؟
ج) روزه او صحیح است و تناول مُفطرات در آن مکان قبل از غروب خورشید با فرض این‌که در وقت غروب در سرزمین خود افطار کرده، براى او جایز است.

اختلاف مبدأ و مقصد سفر در رؤیت هلال عید
218. من در خارج از کشورم زندگى مى‌‌کنم و در ماه رمضان روزه مى‌‌گیرم ولى دو روز مانده به عید در حالى که 28 روز روزه گرفته‌ام، با پروازى که دو ساعت طول مى‌‌کشد به کشورم برمى‌‌گردم و در آنجا هلال عید فطر را مى‌‌بینم وظیفه‌ام چیست؟
ج) اگر در بدو ورود به وطن مشخص باشد که فردای آن روز شرعاً روز عید است باید یک روز، روزه ماه مبارک رمضان را در فرض سؤال قضا کنید.

219. در صورت اختلاف افق‌، اگر شخصى در منطقه‌اى كه حلول ماه رمضان ثابت شده روزه گرفته و قبل از تمام شدن ماه به منطقه‌اى سفر كند كه بر اساس افقش ماه رمضان یك روز دیرتر حلول كرده و بقیه ماه را در منطقه جدید سپرى كند، و در این سال ماه رمضان سى روزه باشد، در این صورت روز آخر ماه رمضان براى او روز سى و یكم مى‌‌شود. آیا باید روزه بگیرد و یا افطار نماید؟
ج) اگر به منطقه‌اى برسد كه از ماه رمضان یك روز مانده باشد، واجب است كه آن را روزه بگیرد، هرچند ماه رمضان نسبت به تعداد روزهایى كه روزه گرفته سى و یك روز شود.

220. شخصى از اول ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود (بندر دیّر) روزه گرفته و در صبح روز بیست و هشتم به دبى مسافرت کرده و در روز بیست و نهم به آن‌جا رسیده و متوجه شده که در آن‌جا عید اعلام شده است، او اکنون به وطن خود برگشته، آیا قضاى روزه‌هایى که از وى فوت شده، واجب است؟ اگر یک روز قضا نماید، ماه رمضان نسبت به او بیست و هشت روز مى‌‏شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز بیست و نهم در جایى بوده که در آن‌جا عید اعلام شده بود، این شخص چه حکمى‌ دارد؟
ج) در فرض سؤال قضاى دو روز بر او واجب است.
*************************************************************

نذر روزه در سفر

روزه مستحبى با نذر در سفر
221. 1. اگر خورشید طلوع كرده و كسى تصمیم به روزه مستحبّى داشته باشد و بداند كه بعد از ساعتى قبل از ظهر به سفر مى‌‌رود، آیا مى‌‌تواند نذر روزه كرده و روزه بگیرد و مسافرت ضررى به روزه‌اش نزند؟
2. اگر در حال سفر و در روز تصمیم به روزه مستحبّى بگیرد، آیا همین‌كه نذر روزه كند و بلافاصله روزه بگیرد كفایت مى‌‌كند و روزه‌اش صحیح است؟
3. آیا در روزه نذرى (للهِ علیّ كه امروز را روزه بگیرم) شرط است كه نذر قبل از فجر (اذان صبح) باشد، یا اینكه بعد از فجر و هر وقتى تا قبل از غروب هم مُجزى است؟
ج) در روزه‌ نذرى بنابر احتیاط واجب باید نذر در حضر (غیر سفر) و قبل از طلوع فجر روزى باشد كه قصد روزه گرفتن دارید، بنابراین نذر در روز نسبت به روزه همان روز، و یا نذر روزه در حال سفر بنابراحتیاط واجب صحیح نیست.

222. شخصى كه مُفطرى انجام نداده، در سفر مثلاً در ساعت ده نذر مى‌‌كند كه امروز را روزه مى‌‌گیرم، آیا نذر او صحیح است یا باید نذر قبل از سفر و قبل از طلوع فجر باشد؟
ج) روزه مستحبى در سفر كه با نذر صحیح است، بنابر احتیاط واجب مشروط است به این كه نذر در حَضَر منعقد شده باشد.

نذر روزه در سفر در ماه رمضان
223. كسى كه در ماه رمضان در سفر است، آیا مى‌‏تواند نذر كند روزه بگیرد؟
ج) خیر، جایز نیست.

نذره روزه در سفر با داشتن روزه قضا
224. با وجود این‌كه روزه قضا دارم، آیا مى‌‌توانم روزه نذرى بگیرم؟ مثلاً نذر كنم كه اگر خداوند در روز عرفه نصیبم گرداند كه به زیارت حضرت زینب (سلام‌الله علیها) بروم، آن روز را روزه بگیرم. آیا چنین نذرى صحیح است؟ چون آن‌جا مسافرم و روزه قضا هم به گردنم هست.
ج) اگر در حضر (قبل از سفر) نذر كنید كه در روز معیّنى در سفر روزه بگیرید، نذر و روزه نذرى‌تان صحیح است، هرچند قضاى روزه واجب بر عهده‌تان باشد.
دسته بندی : ماه رمضان ,

        آدابی
      11:19 ب.ظ -  دوشنبه 1 تیر 1394