تبلیغات
موسسه فرهنگی مذهبی دیزج خلیلیان

احکام بانوان در ماه رمضان

شیر دهى و باردارى بانوان...............شیر دهى و باردارى بانوان


روزه زن باردار و شیرده با ترس از ضرر

199. زنى در دو سال متوالى در ماه مبارک رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ایام را نداشته است، ولى در حال حاضر توانایى روزه گرفتن را دارد، حکم او چیست؟ آیا کفّاره جمع بر او واجب است یا فقط قضاى آن را باید به‌جا آورد؟ تأخیر او در قضاى روزه چه حکمى دارد؟
ج) اگر بر اثر عذر شرعى روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و درصورتی که عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده، باید علاوه بر قضا، براى هر روز یک مدّ طعام به عنوان فدیه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعى به تأخیر انداخته، فدیه دیگرى هم بر او واجب است یعنى باید براى هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد.و در صورتی که عذر او خوف ضرر برای خودش بوده، حکم سایر موارد خوف ضرر را دارد که در صورت استمرار این خوف تا ماه رمضان سال بعد، قضا از وی ساقط است و فقط فدیه (یک مد طعام) بر او واجب است.

200. اگر روزه در ماه رمضان براى خودِ زن حامل یا شیرده ضرر دارد و این ضرر داشتن تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کند، آیا این هم حکم بیمار را دارد و قضا ساقط است و پرداخت فدیه کفایت مى‌‌کند؟
ج) حکم بیمار را دارد.
*************************************************************************************************************

عادت ماهیانه بانوان

حائض شدن در حال روزه
201. اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حیض شود، آیا روزه‌‏اش باطل مى‌‏شود؟
ج) روزه‌‏اش باطل است.

202. اگر زنى که به‌خاطر نذر روزه روز معیّنى روزه‏‌دار است، در حال روزه حیض شود، چه تکلیفى دارد؟
ج) روزه‌‏اش با عادت شدن، ولو در یک جزء از روز باشد، باطل مى‌‏شود و قضاى آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است.

203. زنى که مى‌‌خواهد شصت روز روزه کفاره بگیرد و در اثناء به روزهاى عادت ماهانه و امثال آن مى‌‌رسد چه باید بكند؟
ج) پس از پایان آن روزها مى‌‌تواند بقیه‌ى روزه‌ها را بگیرد و لازم نیست آنها را از سر بگیرد.

پاك شدن از حیض پیش از اذان صبح
204. اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاك شود، تكلیف او چیست؟
ج) اگر براى غسل وقت دارد، باید غسل كند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم كند و روزه‌‏اش صحیح است. و اگر از روى عمد، غسل یا تیمم نكند، روزه‌‏اش باطل است و باید كفّاره بدهد.

علم به پاك شدن از حیض در اثناى روز ماه رمضان
205. اگر زنى بعلت عدم اطمینان به پاکى از حیض, در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بین روز متوجه شود كه پاک شده‌ بوده آیا تکلیفش در این روز امساک است؟
ج) در فرض سؤال اگر مفطرى را مرتكب نشده، نیّت روزه مى‌‌کند و بنابر احتیاط واجب این روز را قضا نماید اما در صورت ارتكاب مفطر كفّاره آن روز بر او واجب نیست.دسته بندی : ماه رمضان ,

        آدابی
      11:13 ب.ظ -  دوشنبه 1 تیر 1394